Investeerimiskonto

Investeerimiskonto – mis see on?
Investeerimiskonto on maksekonto, mida saate kasutada nendeks finantsvaratehinguteks, millelt teenitava tulu (intress, müügitulu jms) maksustamist soovite edasi lükata. Tegemist ei ole maksuvabastust pakkuva vahendiga – tulumaksukohustus tekib siis, kui investeerimiskontolt võtate välja rohkem raha kui sinna olete sissemaksetena pannud. Kuni Te teenitud tulu investeerimiskontolt välja ei võta, tulumaksukohustust ei teki.

Aktiivse investorina on Teil mõistlik omada vähemalt 2 kontot: ühte maksekontot e. investeerimiskontot finantsvaraga tehingute tegemiseks ning teist maksekontot igapäevatehingute (töötasu laekumine, arvete tasumine jne) tegemiseks.

Finantsvaralt saadud tulult maksukohustuse edasilükkamiseks tuleb finantsvara soetada üksnes investeerimiskontol oleva raha eest ja kanda viivitamatult finantsvaralt saadud tulu (investeerimishoiuse intressid, dividendid) ning finantsvara võõrandamisest saadud summa investeerimiskontole.

Investeerimiskonto sissemakseks on tulumaksuseaduse kohaselt igasugune investeerimiskontole kantud raha (s.h. investeerimiskontona kasutusele võetava arvelduskonto jääk), v.a. finantsvaralt saadud maksustamata tulu või raha, mis kanti investeerimiskontole sama isiku teiselt investeerimiskontolt.

Investeerimiskonto väljamakse on igasugune investeerimiskontolt tehtud kanne, millega ei soetata finantsvara. Läbi investeerimiskonto süsteemi saab omandada ja võõrandada üksnes järgmist finantsvara:

väärtpaberid (Eesti või OECD liikmesriigi väärtpaberibörsil kaubeldavad või avalikult pakutavad aktsiad, võlakirjad, fondiosakud, tuletisinstrumendid).

investeerimishoiused

investeerimisriskiga elukindlustuslepingud.

Finantsvaraks ei loeta II ja III samba pensionifondi osakuid ja kogumispensioni kindlustuslepinguid.

Kas investeerimiskonto on kohustuslik?
Investeerimiskonto on võimalus, kindlasti mitte kohustus. Investor saab valida endale sobiva võimaluse: ka praegune süsteem jääb kehtima, kui tehing tehakse nn tavaliselt arvelduskontolt, siis tekib maksukohustus iga müügitehingu järel saadud tulult.
Investeerimiskonto deklareerimise ja selle alusel maksude tasumise eest vastutab klient.

Millal on soovitatav investeerimiskontot kasutada?
Uue investeerimiskonto süsteemi kasutamisest on eelkõige kasu aktiivsetel investoritel, kes soovivad saadud tulu uuesti finantsvarasse reinvesteerida. Kui investeeringust saadud tulu on kavas kohe tarbimisse võtta, siis ei ole investeerimiskonto kasutamine otstarbekas.


Kuidas puudutab muudatus väärtpaberikontot?
Kui Teil on olemas väärtpaberikonto ja soovite kasutada uut süsteemi, tuleb väärtpaberikontot teenindavaks arvelduskontoks valida investeerimiskonto. Investeerimiskonto saab siduda olemasoleva väärtpaberikontoga või avada koos investeerimiskontoga ka uue väärtpaberikonto.

Mis saab seni soetatud väärtpaberitest?
Investeerimiskontole saab üle viia ka väärtpaberid, mis juba praegu olemas on – selleks tuleb nende väärtpaberite soetusmaksumus (mitte turuväärtus!) deklareerida 2011. aasta tuludeklaratsioonil investeerimiskonto sissemaksena. Samuti saab sissemaksena deklareerida varasematel aastatel saadud kahju väärtpaberite müügist.

Millal tuleb investeerimiskonto süsteemiga tehtud tehinguid deklareerida? Esimest korda deklareeritakse tehingud investeerimiskontol 2011 aasta kohta ehk 2012 aastal tuludeklaratsiooni täites. Pangakonto kasutusele võtmist investeerimiskontona ei pea otsustama koheselt 1. jaanuaril.

Kuidas peab tulu deklareerima?
Maksuhaldurile tuleb teada anda, millist pangakontot soovitakse kasutada investeerimiskontona. See toimub tuludeklaratsiooni täites. Tuludeklaratsioonis tuleb märkida investeerimiskontona kasutatava maksekonto number ning kõik selle konto kaudu tehtud maksed/kanded. Seega ei ole igapäevaelu tehinguid mõttekas sellelt maksekontolt teha, sest tuludeklaratsiooni täitmine muutub keerulisemaks.

Millal tekib tulumaksukohustus?
Kui võtate investeerimiskontolt väljamaksetena rohkem raha kui sissemakseid olete teinud.
Näiteks teete investeerimiskontole sissemakse 1000 eurot ja ostate selle eest väärtpabereid, mille müüte 1100 euroga. Sissemakse osa (1000 euro) võite kontolt välja võtta ilma, et tulumaksu kohustust kaasneks. Kui võtate ka tulu osa 100 eurot, siis on see tulumaksuga maksutatud. Soovides aga edasi investeerida, siis lükkub ka tulu maksustamine edasi.

Kuidas ja millal saab investeerimiskonto avada?
Investeerimiskonto avamine võib toimuda nii deklaratiivselt, registreerides tuludeklaratsioonis juba olemasoleva konto investeerimiskontona, kui ka füüsiliselt, avades pangas uue arvelduskonto, mille võtate mitte varem kui 1. jaanuarist 2011 kasutusele investeerimiskontona.
Investeerimiskontot on võimalik igal hetkel (sh aasta keskel) ka sulgeda. Seda samuti nii deklaratiivselt, kui ka füüsiliselt. Sellel juhul peab kõik investeerimiskontol olevad rahad järgmisel aastal deklareerima väljamaksena ning sellega võib kaasneda tulumaksukohustus.
Investeerimiskontot saab avada nii Krediidipanga kontoris kui ka internetipangas. Internetipangas konto avamiseks tuleb saata läbi i-panga teade, et soovite avada investeerimiskontot.

Kas investeerimiskontosid võib olla mitu?
Ühel investoril võib olla mitu investeerimiskontot. Investeerimiskontosid võib avada piiramatul arvul ja mis tahes Euroopa Liidu liikmesriigi või OECD (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni) liikmesriigi krediidiasutuses. Rahavõib kanda ühelt investeerimiskontolt teisele (panga sees ja pankade vahel) ning tulukohustust sellega ei kaasne.

Kas pank seab ise piiranguid, et ma ei saa investeerimiskontol olevat raha muuks otstarbeks kasutada?
Pank ei saa investeerimiskontona kasutusele võetud maksekontole piiranguid seada. Kui klient soovib kontol oleva raha eest tasuda näiteks üüri, siis praktikas saab ta seda ka teha, kui see tehing tuleb deklareerida väljamaksena.

Põhjalikumat informatsiooni investeerimiskonto kohta saate telefonil 669 0950.